Werkwijze

Bewindvoering bij “De Bewindvoerder Alkmaar e.o.” betekent:

budgetbeheer
schulden
Alles wat met financiën te maken heeft

 

budgetbeheer

Er worden twee nieuwe rekeningen geopend;

Het budgetplan;
U ontvangt een budgetplan. Hierin staan de inkomsten, de uitgaven en de afspraken die u maakt met de bewindvoerder.

Maandoverzichten;
Het zijn en blijven uw inkomsten welke de bewindvoerder beheert. Maandelijks ontvangt u een uitdraai van de bankmutaties. U kunt daarop zien wat de bewindvoerder met uw geld gedaan heeft.

 

schulden

Als er schulden zijn gaat de bewindvoerder als volgt te werk. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de schulden. Op basis van deze inventarisatie beslist de bewindvoerder welke aanpak gekozen wordt.

Is er sprake van een ‘eenvoudige’ schuldenlast dan zal de bewindvoerder zelfstandig acties ondernemen om de financiële huishouding weer genormaliseerd te krijgen.

Is er sprake van een ‘problematische’ schuldensituatie waarbij een schuldsanering mogelijk is dan zal de bewindvoerder de gemeente dan wel de kredietbank vragen om hierin te bemiddelen.

Is er sprake van een ‘problematische’’ schuldensituatie waarbij een schuldsanering (nog) niet mogelijk is dan zal de bewindvoerder zich beperken tot het op orde houden van de schuldenlijst, correspondentie met schuldeisers en het bewaken van de beslagvrije voet. Indien mogelijk te bemiddelen in een oplossing om die schulden die een schuldsanering in de weg staan op te lossen.

 

Alles wat met financiën te maken heeft

Onder deze dienstverlening valt veel, hierbij slechts enkele voorbeelden

 

overige zaken

Dossiervorming
“De Bewindvoerder Alkmaar e.o.” werkt met digitale dossiervorming. Dit betekent dat alle stukken worden ingescand (gedigitaliseerd) en opgeslagen in de computer. De originele stukken worden daarna vernietigd.

Overboekingen
Dagelijks worden overboekingen verwerkt, de volgende dag kan er geld worden opgenomen. Heeft u een verzoek dan dient u dit een dag van te voren aan ons door te geven.

Voor uitgaven boven € 1500,- dient de bewindvoerder aan de kantonrechter toestemming (machtiging) te vragen. Het aanvragen van een machtiging neemt ongeveer een week in beslag.

Onduidelijkheden en/of klachten
Zijn er onduidelijkheden of heeft u klachten, verzoek dan om een afspraak. De bewindvoerder komt dan bij u langs om dit te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Er is er een klachtenprocedure, deze krijgt u uitgereikt op het moment dat de onderbewindstelling een feit is. Download onze klachtenregeling.

Informatie
Het is om diverse redenen belangrijk dat alle informatie, die te maken heeft met uw financiële situatie, aan de bewindvoerder doorgegeven wordt.