Home

Situaties of gebeurtenissen op lichamelijk, geestelijk of financieel gebied kunnen er toe leiden dat iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is de eigen financiële administratie te voeren. Er is in die gevallen veelal geen overzicht meer op de inkomsten en uitgaven, ofwel het inkomen en vermogen. Er is wellicht sprake van schulden.

Dit kan tot zorgelijke situaties leiden, voor de betrokkene zelf maar ook voor de omgeving. Als bewindvoerder nemen wij de zorg voor het beheer van het inkomen en vermogen over. Wij beheren de bankrekeningen, verzorgen de betalingen en proberen het vermogen positief te maken of te houden. Wij zorgen daarmee voor rust en overzicht op het financiële leven.

 

Ons kantoor is gesloten op:

Donderdag 9 mei ivm Hemelvaartsdag

Maandag 20 mei ivm 2de Pinksterdag

Donderdag 23 mei ivm studiedag (de noodtelefoon wordt om 14.00 uur afgeluisterd )